Vad händer när vattentemperaturerna höjs för mycket på grund av global uppvärmning? Nu är korallrev utanför några japanska öar hotade av alldeles för varma vattentemperaturer.

 

Tidigare har vi skrivit om hur kronprinsessan Viktoria besöker Japan på ett FN-möte för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor. Bland annat rör frågorna hav och fiske och är en del av FN-programmet Agenda 2010 och kronprinsessan har fått i uppdrag av generalsekretereren Ban Ki-Moon att skapa drivkraft och inspiration kring dessa frågor. Kanske pratade hon då om riskerna för korallreven runt om i världen som finns när den globala temperaturen i haven konstant höjs.

 

Japanska korallrev hotat av global uppvärmning

 

I Dagens Nyheter går det att läsa om hur korallrev utanför japanska Tsushima-öarna har blivit skadade av global uppvärmning. Korallreven är några av de allra nordligast liggande i världen men har nu blekts av bland annat för höga vattentemperaturer. Det går vidare att läsa i artikeln att det är närmare 30 procent av korallerna i området som har blekts enligt forskare som varit och gjort besök för miljöstudier. Koraller är viktigare än man kan tro i världshaven, dessa skyddar kuster från stormar och är ett helt ekosystem för fisk och andra havslevande djur.

 

Koraller bleks av värme över hela världen

 

Även Stora barriärreven är på väg att tappa färgen och dö, något som gör att även massor av fisk och andra djur kommer att försvinna från haven. 70 procent av alla rev i världen har haft så höga temperaturer i vattnet att de riskerar att blekas, sedan 2015 har i stort sett alla tropiska korallrev haft temperaturer över det normala i vattnet de vistas i. Det Stora korallrevet är lika stort som hela Italien och här lever över 1 600 olika sorters fisk tillsammans med andra vattendjur. Nu börjar dock korallen att dö och bleknar, i somras var det varmast i vattnet